Kopírování stylů

Program umožňuje zkopírovat styl (barvu, typ čáry, typ výplně atd.) z jednoho objektu na druhý.

Existují dvě možnosti kopírování stylů:

a)

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na zdrojový objekt a vyberte příkaz Kopírovat styl.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na cílový objekt a vyberte příkaz Vložit styl. Pokud chcete zkopírovat styl na víc objektů, vyberte cílové objekty a vyvolejte příkaz menu Upravit - Vložit styl.

b)

  1. Vyberte zdrojový objekt.
  2. Stiskněte tuto ikonu: copy style.
  3. Klikněte na cílový objekt. Pokud chcete zkopírovat styl na víc objektů, držte stisknutou klávesu Ctrl.