Hledání značek

Po stisku klávesy mezerník se objeví dialogové okno, které umožňuje vyhledávat značky a vkládat je do výkresu.

Hledaný výraz pište do políčka (1). Značky a adresáře, které obsahují zadaný výraz se ihned objevují v seznamu (2). Dvojklikem na značku se značka vloží do výkresu. Dvojklikem na adresář (žlutý obdélník) se zobrazí obsah adresáře. Název adresáře se zobrazí v horní části okna (3). Tlačítko (4) umožňuje přejít na nadřazený adresář. hledat elektro značky

Pravým tlačítkem myši se zobrazí menu, které umožňuje 2 akce:

  • zobrazit adresář, ve kterém se nachází značka
  • přidat značku do panelu Oblíbené.
chat support