Video: Jak kreslit schémata

Některá videa byla vytvořena v zastaralém formátu který už nejde přehrát. Postupně je budeme nahrazovat novými.
Nyní jsou funkční videa 6 - 10.

Panel Značky slouží ke vkládání značek do schématu. V horní části panelu vybereme skupinu, v dolní části značku.

Značky vkládáme kliknutím levým tlačítkem myši (LTM). Pokud stiskneme PTM, značka se otočí o 90°.

KKlávesou Esc ukončíme vkládání značek.

Každá značka má přiřazeny dva textové popisky: typ a hodnotu. Text těchto popisek můžeme měnit a můžeme zvolit zda se mají zobrazovat.

Značky můžeme překlápět podle horizontální a vertikální osy pomocí těchto 2 tlačítek.

Pomocí těchto tlačítek můžeme značky dodatečně otáčet.

Kreslení spojů spustíme tímto tlačítkem nebo stiskem klávesy "s". Přiblížíme se k vývodu značky s stiskneme LTM.

V V místech kde má být odbočení stiskneme LTM a LTM také ukončíme spoj u cílové značky.

Tímto způsobem můžeme nakreslit libovolný počet spojů. Kreslení spojů ukončíme stiskem klávesy Esc.

Polohy značek i spojů lze dodatečně měnit.

Klonování objektů se provádí tak, že stiskneme klávesu Ctrl a objekty posuneme.

Značky lze otáčet s krokem 45° a lze kreslit i spoje pod úhlem 45°.

Pokud potřebujeme nakreslit spoj která začíná nebo končí ve vzduchu, provedeme to stiskem PTM.

chat support