Jednopólová a vícepólová schémata

Program umožňuje kreslení jednopólových i vícepólových schémat.

jednopólové

(montážní)

vícepólové

(prováděcí)
udává fyzické umístění zařízení (například v budovách) udává přesný průběh proudu a funkci obvodů
zobrazuje všechny vodiče jednoho kabelu jako jednu čáru zobrazuje každý vodič jako jednu čáru.
kabel jednopólově kabel vícepólově

jak nakreslit:

přes spoj položte značky vodič, ochranný vodič a nulový vodič kabel nakreslete pomocí funkce kreslení kabelů

příklady značek:

spínač
spínač - jednopólově spínač - vícepólově
spínač dvojitý
spínač dvojitý - jednopólově spínač dvojitý - vícepólově
spínač střídavý
spínač střídavý - jednopólově spínač střídavý - vícepólově
spínač křížový
spínač křížový - jednopólově spínač křížový - vícepólově
trafo
trafo - jednopólově trafo - vícepólově

Příklad jednopólového a vícepólového zapojení

Jednopólové a vícepólové zapojení
Jednopólové a vícepólové zapojení
chat support