Kreslení spojů mezi součástkami (zapojování spojů)


Kreslení spojů mezi součástkami se doporučuje provádět až po rozmístění a uspořádání všech součástek ve schématu.

Kreslení spojů se provádí tímto postupem:

1. Vyberte z menu Vložit položku Spoj nebo stiskněte toto tlačítko na nástrojové liště. Také můžete použít klávesu s. ikona spoj
2. Kurzor myši se změní na kurzor spojovacího režimu (pájka). kurzor pájka
3. Přibližte kursor myši k vývodu značky, kde má spoj začínat. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená. připojovací bod součástky
4. Odbočku spoje můžete udělat kliknutím a můžete ji vzít zpět pomocí klávesy Backspace . spoj dělá odbočku
5. Přesuňte kursor myši k cílovému vývodu. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená. kurzor je u cílového bodu
6. Je-li spoj dokončen, začíná kreslení dalšího spoje. Kreslení spojů můžete kdykoli přerušit stiskem klávesy Esc. hotový spoj
 

Kreslení spojů mezi součástkou a jiným spojem

1. Postup je shodný jako při kreslení spoje mezi dvěma součástkami, ale místo cílového vývodu druhé součástky potvrďte spoj v místě jiného spoje (kde má být ukončen kreslený spoj). Automaticky bude přidána i kapka vyznačující propojení spojů. spoj připojovaný k jinému spoji
2. V případě křížení spojů se kapka vyznačující propojení spojů nakreslí příkazem Vložit - Propojení. Můžete použít ikonu Propojení na nástrojové liště. křížení spojů
  křížená spojů s propojkou
 

Šikmé spoje

Šikmý spoj můžete nakreslit příkazem Vložit - Šikmý spoj.

Aby nedocházelo se záměnou s normálním (pravoúhlým spojem), zobrazuje se během kreslení spoje jiný kurzor.

ikona: pravoúhlý spoj ikona: šikmý spoj
pravoúhlý spojšikmý spoj


šikmné spoje  

Zakřivené spoje

Zakřivené spoje můžete nakreslit pomocí beziérovy křivky (příkaz Nakreslit - Křivka). Zakřivené spoje nelze připojovat na jiné spoje.

zakřivené spoje

Jak zadat číslo zakřiveného spoje: V panelu Vlastnosti nebo funkcí Upravit - Přečíslovat spoje.

Jak zobrazit ve výkresu číslo zakřiveného spoje: Vyberte spoj a v panelu Vlastnosti klikněte na link Vložit číslo spoje. Můžete zobrazit i více čísel spoje.

Jak odstranit z výkresu číslo zakřiveného spoje: Vyberte číslo spoje a stiskněte klávesu Delete na vaší klávesnici.

 

Kreslení spojů, které začínají nebo končí "ve vzduchu"

Začněte stiskem pravého tlačítka myši. Dále se postupuje normálně (případná odbočení pomocí levého tlačítka myši) a potřebujete-li končit ve vzduchu, ukončete spoj pravým tlačítkem myši.

spoj končící ve vzduchu

Pozor: nedoporučujeme kreslit spoj "po kouskách", tj. začít kreslit spoj, ukončit ho ve vzduchu a za chvíli na něj navázat dalším spojem. Kreslete prosím spoje v celku od jedné značky ke druhé. Jinými slovy: spoj ukončujte ve vzduchu pouze pokud má opravdu končit ve vzduchu.
   

Dvoubarevné spoje

dvoubarevné spoje nastavení dvoubarevného spoje

Postup:

  1. dvojklikem na spoji vyvolejte panel Vlastnosti
  2. vyberte typ čáry
  3. vyberte 1. barvu
  4. vyberte 2. barvu
  5. zapněte 2. barvu

Tvar spoje

tvar konce spoje

Pokud je spoj připojen k jinému spoji, program automaticky vytvoří tečku na konci nebo začátku spoje. Tuto tečku můžete vypnout v panelu Vlastnosti v položce Obrys/Tvar


chat support