Výpis spojů

Výpis spojů se vygeneruje příkazem Výstupy - Výpis spojů. Výpis spojů obsahuje seznam spojů dokumentu. Pro každý spoj je uvedeno odkud kam vede (ve formátu značka:číslo vývodu), zóna souřadnicové sítě a název vodiče.

výpis spojů

Po stisknutí volby slučovat stejnojmenné spoje se spoje se stejným názvem zobrazí jako jeden spoj.

slučovat stejnojmenné spoje

Délka spoje (vodiče)

Délku vodiče lze zobrazit ve výpisu vodičů.

délka vodiče ve výpisu vodičů
délka vodiče ve výpisu vodičů
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši do záhlaví tabulky.
  2. V zobrazené nabídce vyberte možnost Nový sloupec.
  3. V následujícím dialogu vyberte proměnnou _len (délka).
  4. Program určí délku nakresleného spoje. Pokud je zadáno měřítko strany, zobrazí se délka ve skutečných jednotkách.
chat support