Popisové pole (razítko) výkresu

Co je popisové pole?

Popisové pole je standardizovaný blok textu, který se objevuje na všech stránkách technického výkresu. Obsahuje důležité informace o výkresu, jako je název výkresu, jméno osoby nebo organizace, která jej vytvořila, datum jeho vytvoření a další důležité údaje. Popisové pole se nachází v dolním nebo pravém dolním rohu výkresu.

Můžete používat popisové pole dodávané s ProfiCADem nebo si vytvořit svoje vlastní.

popisové pole podle normy ISO 7200

Proměnné

Proměnné slouží k tomu, abyste nemuseli pro každý výkres ručně měnit texty v popisovém poli. Místo toho změníte hodnotu proměnné pro daný výkres a ta se automaticky zobrazí v popisovém poli.

Jak fungují proměnné:

 1. V editoru popisových polí vložíte do popisového pole proměnnou, tj. text ohraničený znaky { a }.
  Například: {nazev_projektu}
  Proměnné pište bez mezer a diakritiky.
 2. Ve výkresu v okně Proměnné nadefinujte hodnotu proměnné.

  Název proměnné udávejte bez závorek { a } !!! Příklad:

  Název Hodnota
  nazev_projektu Přívod k zahradnímu domku
 3. Ve popisovém poli se místo textu {nazev_projektu} objeví hodnota "Přívod k zahradnímu domku".
 

Jak upravit popisové pole pro své potřeby

 • Zvolte příkaz menu Soubor - Otevřít popisové pole.
 • Vyberte jedno z popisových polí, např. "standard9.ptb".
 • Klikněte na logo ProfiCAD a stiskněte klávesu Delete na vaší klávesnici.
 • Vložte logo vaší firmy pomocí příkazu Vložit - Obrázek.
 • Upravte rozložení textů podle svých potřeb.
 • Přidejte proměnné (texty v závorkách { a })
 • Popisové pole uložte (Ctrl + S) a zavřete.
 • Ve výkresu stiskněte F12, vyberte kartu Popisové pole a stiskněte tlačítko Znovu načíst.

Jak vytvořit nové popisové pole

Popisové pole se vytvoří příkazem Soubor - Nové popisové pole. Další možnost je otevřít existující popisové pole, provést potřebné změny a uložit ho pod jiným názvem.

 

Jak vložit popisového pole do výkresu

a) popisové pole pro celý dokument:

Bude použito na všech stránkách které nemají nastavený své popisové pole. Vloží se příkazemNastavení programu (F12) - Dokument - Popisové pole.

b) popisové pole pro jednu konkrétní stránku:

Klikněte pravým tlačítkem myši ve výkresu, vyberte příkaz Nastavení stránky a vyberte kartu popisové pole.

 

Jak zadat hodnotu proměnné

a) pro celý dokument

Hodnota bude platit pro celý dokument. Vloží se příkazem Nastavení programu (F12) - Dokument - Proměnné.

b) pro jednu konkrétní stránku

Hodnota bude platit pro jednu stránku. Klikněte pravým tlačítkem myši ve výkresu, vyberte příkaz Nastavení stránky a vyberte kartu Proměnné.

 

Nastavení popisového pole

Lze nastavit odstup popisového pole od okrajů dokumentu, pokud je vyžadováno, aby nebylo těsně na okrajích. Při formátu výkresu na šířku lze popisové pole umístit na levou, dolní nebo pravou hranu výkresu.

nastavení popisového pole

Funkce tlačítek:

Zobrazit
zobrazení / skrytí popisového pole
Změnit...
umožňuje vybrat jiné popisové pole.
Uložit
pokud jste od někoho dostali výkres se zajímavým popisovým polem, můžete si ho uložit a použít ve svých výkresech.
Odebrat
pokud popisové pole nebudete potřebovat, můžete ho odstranit z výkresu. Datová velikost výkresu se zmenší.
Znovu načíst
pokud jste změnili popisové pole, tímto tlačítkem se načte změněné popisové pole do výkresu.
 

Výchozí popisové pole

V nastavení programu (F12 - Ostatní dole) můžete nastavit výchozí popisové pole, které bude automaticky vkládáno do nových výkresů.

Kreslete symetricky

Popisové pole by mělo být kresleno symetricky podle os pracovní plochy, podobně jako značky. Osy x a y by měly procházet středem popisového pole.

Nesprávně nakreslené popisové pole
Ukázka nesprávně nakresleného popisového pole.
chat support