Otáčení grafických objektů

Otáčení grafických objektů se vyvolá funkcí menu Objekt - Trvale otočit. Objeví se dialogové okno, kde zadáme o kolik stupňů se mají objekty otočit a kolem kterého bodu.

Existují 2 typy otáčení:

1. typ (čáry, polygony a bezierovy křivky) - každý bod objektu se pootočí o zadaný úhel podle zadaného středu.

2. typ (ostatní objekty) - střed objektu se pootočí o zadaný úhel podle zadaného středu, jinak se objekt neotáčí.

dialog pro otáčení grafického objektu

otáčení grafických objektů si ukážeme na příkladu vytvoření značky třífázového stroje:

krok 1

Vytvoříme první větev stroje, která obsahuje dvě čáry, tři beziérovy křivky a jeden vývod.
otáčení grafického objektu - krok 1

krok 2

Všechny tyto objekty vybereme myší a přeneseme do schránky Windows klávesami Ctrl+C. Pak vyvoláme příkaz menu Objekt - Trvale otočit. Objeví se dialogové okno, kde zadáme 120°.
otáčení grafického objektu - krok 2

krok 3

Vložíme původní větev klávesami Ctrl+V. Větev vybereme myší a otočíme, tentokrát o -120°.
otáčení grafického objektu - krok 3

krok 4

Opět vložíme původní větev. Stroj je hotov.
otáčení grafického objektu - krok 4
chat support