Pracovní plocha - ukázky výkresů

zapojení motorů - dvoubarevné spoje, svorkovnice a kabelové značky schéma zapojení motorů
ovládání světla ze tří míst - jednopólově i vícepólově ovládání světla ze tří míst
evakuační plán - ukazuje práci s vrstvami evakuační plán
elektroinstalace v domě - půdorys, kótování a větrná růžice domovní elektroinstalace
paleta značek - slouží v vkládání značek do výkresu paleta značek
nabíječka akumulátorů slaboproudé schéma schéma nabíječka akumulátorů
blokové schéma blokové schéma
schéma elektroinstalace motocyklu - ukazuje některé auto moto značky schéma elektroinstalace motocyklu
napájecí zdroj 30V/3A - slaboproudé schéma s fotografií výrobku schéma napájecí zdroj 30V/3A
značka v editoru značek - umožňuje nakreslit značku a připojovací body CAD editor značek
popisové pole v editoru - editor popisových polí umožňuje vkládat proměnné popisové pole pro technický výkres
technologické schéma - značky jako ventily, hnětače, kompresory atd. technologické schéma
výkres rozvaděče - výkres rozložení mechanického panelu výkres rozvaděče
fotovoltaický výkres - solární článek, fotovoltaický panel, střídač atd. fotovoltaický výkres

Tyto a další ukázkové výkresy jsou dodávány s programem.

Naleznete je v panelu Dokumenty.


chat support