Souřadnicová síť

souřadnicová síť

Pro lepší orientaci v rozsáhlých výkresech je možné zobrazit kolem okrajů výkresu souřadnicovou síť (nastavení programu F12 - Dokument - souřadnicová síť). Je možné zadat, kolem kterých hran se bude síť zobrazovat. Dále je možné zapnout středící značky.

nastavení souřadnicové sítě

Oblast kde se nachází ukazatel myši je zobrazen dole ve stavovém řádku a je uvedena také ve výpisu spojů pro začátek a konec vodiče.

chat support