Kreslení elektrotechnických značek

Změna existující značky

Editace existující značky se spustí dvojklikem na značce v textovém seznamu značek nebo pravým tlačítkem myši v paletě značek.

Založení značky

Nová značka se vytvoří příkazem Soubor - Nová značka. Objeví se plocha dokumentu, ve které se nakreslí značka pomocí grafických objektů (čáry, obdélníky atd.).

Při vytváření značky je třeba grafické objekty umísťovat tak, aby značka byla rozmístěna symetricky podle os pracovní plochy.

vycentrovat objekty

Hotovou značku uložte příkazem Soubor - Uložit, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo touto ikonou: ikona: uložit soubor.

Značku je nutné uložit do knihovny značek, tj. do některého adresáře na cestě, která je uvedena v nastavení programu (F12 - Cesty).

Založení značky podle existující

Pokud plánujete vytvořit značku, která se podobá některé již existující značce v knihovně, je vhodné vytvořit ji jako kopii a pouze změnit rozdíly. Tím se zajistí, že značky v knihovně budou mít konzistentní rozměry, rozmístění připojovacích bodů atd.

Kliknutí pravým tlačítkem myši na značce (v grafické paletě značek), která slouží jako vzor se objeví menu s dvěma příkazy. První příkaz je otevřít značku. Druhý příkaz je vytvořit podobnou značku.

vytvořit podobnou značku

Po zvolení tohoto druhého příkazu se objeví dialogové okno. V něm vyplňte název nové značky. Pokud má být značka v jiné skupině, stiskněte tlačítko změnit a vyberte cílovou skupinu.

Po potvrzení tlačítkem OK je vytvoření značky dokončeno. Zbývá udělat změny, kterými se nová značka bude lišit od původní (vzorové) a značku uložit.

Vývody (připojovací body)

Vývody se kreslí pomocí ikony ikona: připojovací bod. Vývody je nutné kreslit zarovnaně. Obrázek ukazuje nesprávně umístěný vývod, který má za následek, že značku nelze ve výkresu zapojit, protože spoj k další značce by nebyl vodorovný.

vývody nejsou zarovnané

Většina značek dodávaných s programem byla kreslena s vývody s rozestupy 2 mm, případně 4 mm. Je proto vhodné tyto hodnoty dodržovat i při tvorbě vašich značek.

rozestupy mezi vývody

Čísla vývodů, která program zobrazuje v tiskových sestavách jsou odvozeny od pořadí v jakém byly vývody vloženy do značky. Pro kontrolu pořadí vývodů lze použít příkaz Zobrazit - Zobrazit čísla vývodů. Pořadí vývodů lze změnit pomocí panelu Průzkumník.

pořadí připojovacích bodů

Otestujte svojí značku

Než začnete používat nově nakreslenou značku, vyzkoušejte ji v prázdném výkresu. Vložte ji několikrát do výkresu, zkuste jestli k ní jdou připojit spoje a jestli vypadá konzistentně s jinými značkami se kterými bude používána.

Pokud jste si nakreslili více značek, můžete je vytisknout pomocí funkce Výstupy - Hromadný tisk značek a zkontrolovat že vypadají jak mají.

Přejmenování značky

Název značky odpovídá názvu souboru, v kterém je uložena, takže přejmenování provedete v libovolném manažeru souborů (např. Windows Commander, Total Commander, Průzkumník Windows atd.)

Přesun značky do jiné skupiny

Provedete přesunem značky do jiného adresáře v libovolném manažeru souborů.

Vymazání značky nebo IO

Provedete smazáním souboru značky v libovolném manažeru souborů.

Vnořené značky

Značka může obsahovat jiné značky. Vnořené značky nemohou obsahovat text (jedná se o omezení programu).

 

chat support