Hromadný tisk značek

Tisk značek se spouští příkazem menu Výstupy - Hromadný tisk značek. Objeví se dialogové okno, kde vyberte které značky se mají tisknout zaškrtnutím volby vedle názvu skupiny značek.

tisk elektrotechnických značek

Je možnost zadat kolik značek bude vedle sebe. Program zobrazí kolik značek je vybráno pro tisk a kolik bude potřeba papíru. Tisk (případně náhled před tiskem) spustíte ikonami na nástrojové liště, případně klávesovou zkratkou Ctrl + P.

tisk elektrotechnických značek - náhled
chat support