CAD Instruktážní videa

1
Jak kreslit elektro schémata
vložit značku - nakreslit spoje - otočit o 45° - spoje končící ve vzduchu
2
Dokovací panely
zobrazit panel - skrýt panel - přišpendlit panel - automatické schovávání - panely vedle sebe
3
Kreslení grafických objektů
čáry, lomené čáry, obdélníky, elipsy, oblouky, kruhové výseče a úseče, bezierovy křivky a polygony
4
Texty ve výkresech
vložit text - technické symboly - fonty - popisky
5
Typy elektrotechnických značek
vestavěné značky - knihovna značek - transformátory - hradla - integrované obvody
6
Jak kreslit schématickou značku
nakreslit novou značku - přidat vývody - texty ve značkách - čísla podle norem
7
Domovní elektroinstalace
vložit popisového pole - nakreslit zdi, okna a dveře - vložit značky - nakreslit spoje - vyplnit pop. pole
8
Popisové pole s logem firmy
editovat popisové pole - vložit logo firmy - přidat políčka
9
Otáčení grafických objektů
otáčení čar - kreslení stupnice - klonování oblouku - otáčení kruhů - kreslení konektoru
10
Výpis kabelů
výpis kabelů - seznam svorek - označování žil kabelů - nastavení svorek
11
Kreslení svorkovnic
kreslení svorky - vlastnosti svorky - svorkovnice - výpis svorek
chat support