Styly čar

Program podporuje typy čar:

  • plná
  • čárkovaná
  • tečkovaná
  • čerchovaná
  • čerchovaná dvě čárky
  • čerchovaná dvě tečky

Styl čáry vyberte v panelu Vlastnosti pomocí tohoto dialogu:

dialogové okno pro styly čar

Měřítko čáry

Velikost jednotlivých segmentů čar a vzdálenost mezi nimi můžeme změnit pomocí vlastnosti měřítko čáry, které se nastavuje v panelu vlastnosti.

Vlastní typy čar

Program ProfiCAD používá předdefinované styly čar ve formátu LIN který se rovněž používá v některých CAD systémech. Definice čar jsou uloženy v souborech s koncovkou lin, které jsou umístěny v adresáři _LIN v knihovně značek. Souborů může být i několik - v takovém případě se definice čar sloučí (tj. jsou k dispozici styly ze všech souborů).

Formát LIN:

Jde o textový soubor. Každá definice čáry obsahuje dva řádky. První řádek začíná znakem *, následuje název stylu čáry, čárka a popis stylu. Druhý řádek začíná znaky A, a řadou několika čísel oddělených čárkami.

První číslo značí délku segmentu čáry. Další číslo délku mezery Další číslo opět délku čáry atd. Jednotkami jsou centimetry. Výjimkou je číslo 0 které značí tečku.

Příklad:

*čerchovaná (2x), ____ . ____ . ____ . ___

A,1.0,-.5,0,-.5

První řádek obsahuje název stylu

1.0 značí čárku dlouhou 1"

.5 značí mezeru

0 značí tečku

.5 značí mezeru

a pak se vše opakuje.

Pro lepší pochopení doporučujeme prostudovat soubor lines.lin v adresáři _LIN.

 

 

chat support