Práce s objekty

S objekty (součástkami, grafickými objekty a texty) lze provádět tyto operace:

výběr objektů

Objekt (součástku nebo grafický objekt) vybereme levým tlačítkem myši. Více objektů vybereme levým tlačítkem myši za současného držení kláves Ctrl + Shift. Jsou-li objekty, které chceme vybrat v pravoúhlé oblasti, můžeme je vybrat tímto způsobem:

1. klikneme levým tlačítkem myši v levém horním rohu zamýšlené oblasti.

2. přesuneme ukazatel myši do pravého dolního rohu oblasti za stálého držení levého tlačítka myši.

klonování objektů

Pokud potřebujete vložit ještě jeden objekt stejného typu, jaký už ve výkresu máte, stiskněte klávesu Ctrl a objekt posuňte levým tlačítkem myši (jako kdybyste chtěli objekt přesunout). Vytvoří se kopie původního objektu.

otáčení

Značky, obrázky a samostatné texty lze otáčet těmito způsoby:

  • Pomocí menu Objekt - Otočit
  • Pomocí těchto ikon: ikona: otáčené
  • V panelu Vlastnosti - položka úhel natočení (zadávejte úhel v desetinách stupně, tj. např. 30° zadejte jako 300)
  • Pomocí myši tažením kulatého řídícího bodu. Úhel se nastaví s krokem 15°. Pokud je stisknutá klávesa Shift, lze nastavit libovolný úhel.
otáčení

překlápění

značky a některé grafické objekty lze překlápět horizontálně i vertikálně. Slouží k tomu příkazy z menu Objekt - Překlopit a zde vyberte buď horizontálně, nebo vertikálně. Lze použít i ikony na nástrojové liště. překlápění objektů

jak smazat objekt

Vyberte objekt (pomocí myši nebo panelu Průzkumník) a stiskněte klávesu Delete na vaší klávesnici.

zarovnávání

značky, texty i grafické objekty lze zarovnávat. Slouží k tomu příkazy menu Zarovnat. Tyto příkaz jsou dostupné poté, co označíte alespoň dva objekty. Lze zarovnávat na levou a pravou hranu, podle svislé osy, na horní a dolní hranu a podle vodorovné osy. Zarovnává se vždy podle toho objektu, který označíte jako první.

zarovnat objekty

změna pořadí grafických objektů

Kliknutím pravým tlačítkem na objektu se objeví příkazy přenést dopředu, přenést blíž, přenést dál a přenést dozadu.

změna-pořadí

dostupnost popsaných operací

Tabulka shrnuje které operace na kterých objektech lze provádět:

  značky grafické objekty texty skupiny značek i se spoji
otáčení ANO obdélníky a elipsy ANO (pouze jednořádkové) NE
překlápění ANO čáry, křivky a polygony NE ANO
zarovnávání ANO ANO ANO NE
změna pořadí grafických objektů ANO ANO ANO NE
chat support