Nastavení dokumentu

Po spuštění příkazu Soubor - Nastavení... nebo stisku klávesy F12 se objeví dialogové okno které slouží k nastavení programu a aktuálního dokumentu.

Okno má tato nastavení:

 

Dokument - Tiskové sestavy

Zde můžete nastavit vzhled tiskových sestav.

nastavení tiskových sestav  

Dokument - Fonty

nastavení fontů  

Dokument - Obsah

Zobrazovat typy, zobrazovat hodnoty

Tato nastavení umožňují naráz zapnout/vypnout zobrazení typů a hodnot značek, takže je nemusíte zapínat/vypínat u každé značky zvlášť.

nastavení pro obsah  

Dokument - Proměnné

Slouží k zadání proměnných, které mohou být použity v popisovém poli.

nastavení proměnných

 

 

Dokument - Popis

Zde je místo pro popis konstrukce nebo různé poznámky.

 

Dokument - Popisové pole

Slouží k výběru a nastavení popisového pole. Více informací zde.

 

Dokument - Souřadnicová síť

Slouží pro lepší orientaci v rozsáhlých výkresech. Je pouze v placené verzi.

souřadnicová síť

Pokud chcete na určité stránce souřadnicovou síť vynechat, klikněte pravým tlačítkem na stránku, zvolte příkaz Nastavení stránky, vyberte kartu Ostatní a zrušte zaškrtnutí Zobrazovat souřadnicovou síť.

chat support