Nastavení dokumentu

Po spuštění příkazu Soubor - Nastavení... nebo stisku klávesy F12 se objeví dialogové okno které slouží k nastavení programu a aktuálního dokumentu.

Okno má tato nastavení:

tiskové sestavy
fonty
obsah
proměnné
popis
popisové pole
souřadnicová síť
číslování spojů
 

Dokument - Tiskové sestavy

Zde můžete nastavit vzhled tiskových sestav.

nastavení tiskových sestav  

Dokument - Fonty

Fonty pro nápisy a texty které zde nastavíte, budou pouze počáteční a lze je kdykoliv změnit. Pro každý nápis a text lze individuálně nastavit jiný font. Fonty pro typy a hodnoty schématických značek se nastavují v tomto dialogu centrálně pro celý dokument.

nastavení fontů  

Dokument - Obsah

Zobrazovat typy, zobrazovat hodnoty

Tato nastavení umožňují naráz zapnout/vypnout zobrazení typů a hodnot značek, takže je nemusíte zapínat/vypínat u každé značky zvlášť.

nastavení pro obsah  

Dokument - Proměnné

Slouží k zadání souhrnných údajů, které mohou být použity v popisovém poli.

nastavení proměnných

 

 

Dokument - Popis

Zde je místo pro popis konstrukce nebo různé poznámky.

 

Dokument - Popisové pole

Slouží k výběru a nastavení popisového pole. Více informací zde.

popisové pole 

Funkce tlačítek:

Změnit...
umožňuje vybrat jiné popisové pole.
Uložit
pokud jste od někoho dostali výkres se zajímavým popisovým polem, můžete si ho uložit a použít ve svých výkresech.
Odebrat
pokud popisové pole nebudete potřebovat, můžete ho odstranit z výkresu. Datová velikost výkresu se zmenší.
Znovu načíst
pokud jste změnili popisové pole, tímto tlačítkem se načte změněné popisové pole do výkresu.
 

Dokument - Souřadnicová síť

Slouží pro lepší orientaci v rozsáhlých výkresech. Je pouze v placené verzi.

souřadnicová síť

Pokud chcete na určité stránce souřadnicovou síť vynechat, klikněte pravým tlačítkem na stránku, zvolte příkaz Nastavení stránky, vyberte kartu Ostatní a zrušte zaškrtnutí Zobrazovat souřadnicovou síť.