Číslování vývodů značek

Program umožňuje přiřadit vývodům značek čísla. Čísla se zobrazí ve výkresu a použijí se ve výpisu spojů.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na značku ve výkresu se objeví kontextové menu. Vyberte položku Konfigurovat připojovcí body. V dialogovém okně zadejte čísla vývodů.

nastavení připojovacích bodů značka s čísly vývodů

Po potvrzení dialogu (tlačítkem OK) můžete upravit pozice vývodů pomocí myši.

Pomocí položky kontextového menu Uložit vývody a atributy můžete uložit polohu čísel vývodů a atributů. Nově vložené značky budou mít stejnou polohu čísel vývodů a atributů.

Barvu čísel vývodů můžete nastavit v F12 - Dokument - Fonty.

chat support