Video: Kreslení grafických objektů

Některá videa byla vytvořena v zastaralém formátu který už nejde přehrát. Postupně je budeme nahrazovat novými.
Nyní jsou funkční videa 6 - 10.

ProfiCAD umožňuje kreslit čáry, lomené čáry, obdélníky, zaoblené obdélníky, elipsy, oblouky, kruhové výseče, kruhové úseče, bezierovy křivky a polygony.

Pro všechny objekty lze nastavit typ čáry z předdefinovaného seznamu.

Lze nadefinovat i vlastní typy čar. Postup je popsán v nápovědě (F1).

Čáry mohou být zakončeny šipkou.

PoPokud během kreslení přidržíme klávesu Ctrl, aktivuje se pravoúhlé kreslení.

Čáry se kreslí svisle, vodorovně nebo pod úhlem 45°. Obdélníky a elipsy jsou v tomto režimu kresleny jako čtverce a kruhy.

Rozměry objektů lze upravovat v panelu Vlastnosti.

U uzavřených objektů lze nastavit barvu výplně a šrafování.

Objekty lze zarovnávat pomocí příkazů menu Zarovnat

Barvu čar a výplní lze nastavit i pro několik objektů najednou.

chat support