Postup kreslení výkresu

 1. Výkres vytvoříte příkazem menu Soubor - Nový nebo ikonou ikona: nový soubor
 2. zvolte velikost výkresu a nastavte ji zde nastavení tisku a zde velikost stránky
 3. vložte popisové pole (pokud již není vloženo) příkazem F12 - Popisové pole
 4. pokud budete potřebovat více vrstev, připravte si je v panelu Vrstvy a pojmenujte je podle toho k čemu budou použity
 5. pokud chcete použít naskenovaný půdorys budovy, vložte ho do spodní vrstvy
 6. pro hrubé rozmístění objektů začněte se snapem 10 mm a postupně ho snižujte
 7. vložte do výkresu značky a další objekty a rozmístěte je na konečné pozice. Ponechte trochu místa u okrajů výkresu pro případný tisk na jiné tiskárně.
 8. než začnete kreslit spoje, ujistěte se, že značky jsou správně umístěny (alespoň ty nejdůležitější). Je sice možné dodatečně posouvat značky s připojenými spoji, ale jen na krátké vzdálenosti. Při posouvání již zapojených značek může dojít k rozpojení spojů.
 9. vložte spoje. Klávesou s přejděte do režimu kreslení spojů. Začněte dlouhými spoji, které vedou přes celý výkres. Pokud nějaký spoj začal špatně a nelze pokračovat, můžete zrušit poslední odbočku stiskem klávesy backspace. Spoj můžete ukončit ve vzduchu stiskem pravého tlačítka myši.
 10. pro kontrolu výkresu můžete použít funkci Výstupy - výpis spojů
 11. zkontrolujte, jestli se nepřekrývají některé texty, značky nebo spoje