Vlastnosti

Pokud panel Vlastnosti není viditelný, zobrazíte ho dvojklikem na objektu, který chcete měnit.

Panel Vlastnosti slouží k nastavování vlastností objektů.

Vlastnostvysvětlení
Pozice/X, Y střed objektu
Pozice/úhel natočení objektu
Reference/Text Reference (identifikátor značky)
Obrys/Barva Barva obrysu objektu
Výplň/Barva Barva výplně objektu
Výplň/plocha Plocha uzavřeného objektu
Měřítko/X, Y číslo kterým se vynásobí velikost značky na osách X a Y
Obrys/Konec čáryjeden ze tří typů konce čáry
Typ čáry objeví se dialogové okno v které můžete vybrat typ čáry
Měřítko typu čáry číslo kterým se vynásobí délky segmentů čáry
Šipka/typ šipky vyberte typ šipky
Šipka/Měřítko X, Y číslo kterým se vynásobí tvar šipky ve směru os X a Y
Barva 2/Barva druhá barva dvoubarevné čáry
Barva 2/Zapnout zapíná dvoubarevnou čáru
Body/N.x, y Souřadnice N-tého bodu čáry
[M < N] úhel segmentu čáry mezi body M a N
[M d N] délka segmentu čáry mezi body M a N
Ostatní/Odkaz umožňuje vytvořit hypertextový odkaz

Jednotky

Pokud je nastaveno měřítko stránky, používají se skutečné jednotky. Jinak se používají desetiny mm.

Úhly se udávají v desetinách stupně. Například 90° se uvádí jako 900.

panel Vlastnosti

Šrafování

Pokud jsou vedle sebe zobrazeny dva materiály se stejným typem šrafování, je třeba zajistit, aby šrafování na sebe nenavazovalo. Toho je možné dosáhnout nastavením těchto dvou hodnot (nebo jedné z nich): Offset x a Offset y. Obrázek nahoře ukazuje nesprávně nastavené šrafování, na obrázku dole je šrafování v pořádku.

šrafování sousedících objektů
chat support