Vlastnosti

panel Vlastnosti

Pokud panel Vlastnosti není viditelný, zobrazíte ho dvojklikem na objektu, který chcete měnit.

Pozice objektu je v desetinách mm. Typ čáry se vybírá ze seznamu. Lze nadefinovat vlastní typy čar.

 

 

Pokud jsou vedle sebe zobrazeny dva materiály se stejným typem šrafování, je třeba zajistit, aby šrafování na sebe nenavazovalo. Toho je možné dosáhnout nastavením těchto dvou hodnot (nebo jedné z nich). Obrázek nahoře ukazuje nesprávně nastavené šrafování, na obrázku dole je šrafování v pořádku.

šrafování sousedících objektů