Kreslení grafických objektů

Kreslení grafických objektů se spustí některým z příkazů v menu Nakreslit, nebo stiskem tlačítka na nástrojové liště.

Výběr

Pro přepnutí do režimu Výběr proveďte jednu z těchto akcí:

  • stiskněte klávesu Esc
  • stiskněte tlačítko ikona: výběrový režim
  • přejeďte myší do oblasti nástrojových lišt v horní části okna

ikona: čáraČára

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má čára začínat, přemístěte ukazatel myši na místo koncového bodu čáry a stiskněte levé tlačítko myši. Nyní můžete buď nakreslit další čáru, nebo přejít do výběrového režimu.

ikona: lomená čáraLomená čára

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má čára začínat, přemístěte ukazatel myši na místo dalšího bodu čáry, klikněte a tímto postupem nakreslete celou čáru. Nepovedenou odbočku můžete vzít zpět klávesou Backspace . Čáru ukončíte stiskem klávesy Esc.

ikona: křivkaKřivka

Tato funkce umožňuje nakreslit jednu nebo několik na sebe navazujících Bezierových křivek. Křivky jsou na sebe automaticky navazovány tak, aby jejich spojení bylo plynulé.

kreslení křivky

Tvar Bezierovy křivky je určen čtyřmi body: dva koncové body a dva řídící. Konce křivky jsou určeny koncovými body. Tvar křivky je dále ovlivněn řídícími body, které fungují jako magnety, které svojí polohou a vzdáleností od koncových bodů tvarují křivku, která tak může nabývat nejrůznější tvary.

ikona: obdélníkObdélník

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má být levý horní roh obdélníku, pak klikněte v místě kde má být pravý dolní roh. Nyní můžete buď nakreslit další obdélník, nebo přejít do výběrového režimu.

ikona: zaoblený obdélníkZaoblený obdélník

Postup je stejný jako u obdélníku, ale je zde ještě třetí bod, kterým se řídí zaoblenost obdélníku.

ikona: oblouk definovaný třemi bodyOblouk definovaný 3 body

Kreslení oblouku zahájíte pomocí příkazu menu Nakreslit - Oblouk definovaný 3 body nebo pomocí této ikony: ikona oblouk pomocí 3 bodů.

oblouk definovaný třemi body

Prvním kliknutím myši stanovíte počáteční bod (1), dalším kliknutím bod (2) kterým oblouk prochází, a třetím kliknutím koncový bod (3) oblouku.

Kreslení oblouků ukončíte stiskem klávesy Esc.

ikona: oblouk ikona: kruhová úseč ikona: kruhová výsečOblouk vestavěný, kruhová úseč a kruhová výseč

Postup je stejný jako u obdélníku, ale je zde ještě třeba nastavit úhly pro počáteční a koncový úhel oblouku. Hodnoty úhlů nastavte v panelu Vlastnosti v desetinách stupně.

úhly 

ikona: elipsaElipsa

Postup je stejný jako u obdélníku - místo obdélníku se vykreslí elipsa vepsaná do obdélníku.

ikona: polygonPolygon

Kreslí polygon - mnohoúhelník.

Postupně klikejte v místech kde mají být vrcholy polygonu. Polygon ukončíte stiskem klávesy Esc.

ikona: připojovací bodVývod (připojovací bod)

Vývod lze vložit pouze při editaci značek. Je definován jedním bodem. Pro lepší názornost je tento bod zobrazen červeně a pokud je vývod právě aktivní je červená tečka větší.

ikona: propojení vodičůPropojení vodičů

Propojení ukazuje, že dva vodiče jsou galvanicky spojeny. Může být vloženo pouze tam, kde se kříží dva vodiče. Nelze je vložit jinam.

Jak nakreslit šipku

Nakreslete čáru, beziérovu křivku nebo oblouk. Vyberte typ šipky v panelu Vlastnosti. Směr šipky můžete změnit kliknutím na odkaz prohodit konce v dolní části panelu Vlastnosti.

tvar šipky

Tvar šipek lze upravovat zadáním hodnot Měřítko X a Měřítko Y v panelu Vlastnosti. Těmito hodnotami se násobí podélný a příčný rozměr šipky. Například hodnota 1,23 zvětší šipku o 23 %.

Pravoúhlé kreslení

Pokud během kreslení čar přidržíte klávesu Ctrl, čáry se kreslí vodorovně, svisle nebo pod úhlem 45°. Obdélníky a elipsy jsou v tomto režimu kresleny jako čtverce a kruhy.

Možnost přidat nebo ubrat body čáry nebo polygonu

Tato funkce umožňuje přidat nebo ubrat bod čáry nebo polygonu.

přidat bod ubrat bod

Postup:

  • Vyberte čáru nebo polygon.
  • Vyberte příkaz menu Upravit - Přidat nebo ubrat body.
  • Kliknutím na hraně čáry přidejte bod (A).
  • Kliknutím na uzlu čáry odeberte bod (B).
  • Klávesou Esc se vraťte do režimu Výběr.

Rovnoměrná úprava řídících bodů beziérovy křivky

úprava řídících bodů beziérovy křivky

Pokud je při posouvání řídících bodů beziérovy křivky stisknuta klávesa Ctrl, program posouvá protilehlý řídící bod tak, aby byl oblouk plynulý.

Přerušovaná čára

Vyberte čáru a v panelu Vlastnosti nastavte typ čáry. Pomocí vlastnosti měřítko čáry můžete změnit velikost segmentů čáry. Tato hodnota se zadává s tečkou místo desetinné čárky. Například hodnota 1.3 zvýší délky segmentů čáry na 130 %.

Šrafování

Vyberte uzavřený grafický objekt a v panelu Vlastnosti vyberte typ šrafování.

chat support