navštivte ProfiCAD Blog - podpora, řešení problémů, odpovědi na dotazyNovinky


ProfiCAD 12.4.3

6. 3. 2024

Mřížky

Mřížky usnadňují orientaci ve výkresu a zlepšují přesnost umístění grafických prvků.

nové mřížky

Hlavní mřížka

Hlavní mřížka je nastavena na rozteč 1 cm nebo 1", v závislosti na jednotkách zvolených v nastavení programu na kartě "Ostatní".

Pomocí příkazu "Zobrazit - Změnit hlavní mřížku" v menu nebo stiskem klávesy "m" lze vybrat jeden ze tří typů mřížky: s čárami, s křížky, s tečkami, nebo mřížku úplně vypnout.

Mřížka pro přichycení (Snap Grid)

Mřížka pro přichycení, dostupná přes "Zobrazit - Zobrazit mřížku pro přichycení" v menu, má rozestupy odpovídající aktuálně nastavenému režimu přichycení. Tato funkce umožňuje uživatelům efektivně plánovat umístění grafických prvků a zabraňuje neúmyslnému použití nesprávného nastavení přichycení.

Barva mřížek

Dvojklikem na pracovní plochu výkresu otevřete panel "Vlastnosti", kde lze upravit barvy všech typů mřížek. Tato možnost umožňuje uživatelům přizpůsobit vzhled mřížek pro lepší vizuální rozlišení.

ProfiCAD 12.4.1

31. 1. 2024

Drobné opravy.

ProfiCAD 12.4

10. 1. 2024

Archivování

Vždycky když uložíte výkres, program uloží ještě jednu kopii výkresu do speciálního adresáře. K názvu takto uložené kopie se přidá datum a čas uložení. Díky tomu se můžete později vrátit k jakékoliv předchozí verzi výkresu.

Jak nastavit archivování

V nastavení programu (menu Soubor - Nastavení… nebo klávesa F12) na kartě Zálohování:

Pomocí zaškrtávacího políčka Archivovat zapnete / vypnete zálohování.

Pomocí tlačítka v políčku Adresář pro archivaci zvolte adresář kam mají být ukládány archivní kopie výkresů.

zálohování a archivování

Zvolte adresář který je sdílený pomocí on-line služeb jako jsou Dropbox, OneDrive, Google Drive apod. Budete mít zálohu dat i v případě havárie disku.

Jak obnovit výkres z archivu

Příkazem Soubor - Obnovit z archivu vyvoláte dialogové okno se seznamem archivovaných verzí. Vyberte verzi kterou chcete obnovit a stiskněte tlačítko OK.

Pokud pro daný výkres ještě nebyla vytvořena žádná archivní kopie, objeví se zpráva "Pro tento dokument není archiv k dispozici."

Jak smazat nepotřebné archivní kopie

V nastavení programu (menu Soubor - Nastavení… nebo klávesa F12) na kartě Zálohování stiskněte tlačítko Otevřít v průzkumníku. Zobrazí se průzkumník Windows. Vyberte již nepotřebné záložní kopie a stiskněte klávesu del na vaší klávesnici.

Logování

Program zaznamenává a odesílá vývojářům programu chybové stavy, které se mohou vyskytnout při jeho užívání. Rozsah zaslané informace je omezen na technické problémy ve zdrojovém kódu programu a neobsahuje žádné osobní údaje ani dokumentaci, kterou vytváříte.

Tuto funkci můžete vypnout v nastavení programu (menu Soubor - Nastavení… nebo klávesa F12) na kartě Logování.

ProfiCAD 12.3.2

5. 11. 2023

Proměnné

Karta Proměnné v nastavení dokumentu zobrazuje proměnné aktuálního popisového pole.

ProfiCAD 12.3

10. 10. 2023

Bloky značek

blok značek

Značky které spolu souvisí lze slučovat do bloků. Bloky značek jsou ohraničeny obdélníkem, který má vlastní označení (referenci).

Reference bloku se zobrazuje v tiskových sestavách (rozpis značek, seznam spojů atd.) ve formátu reference bloku - reference značky. Příklad: značka HL1 v bloku DSA1 ze zobrazí jako DSA1-HL1.

Postup vytvoření bloku:

  • Nakreslete obdélník kolem skupiny značek.
  • V panelu Vlastnosti zadejte referenci bloku.

Blok zanikne smazáním obdélníku.


Křížové odkazy v PDF

Křížové odkazy v PDF

Při exportu výkresu do formátu PDF jsou zachovány i křížové odkazy.

ProfiCAD 12.2.6

5. 9. 2023

Přebírání názvu spoje

Nový spoj, který je připojen k existujícímu spoji, může přebírat jeho název. Tuto možnost lze zapnout v nastavení programu - Spoje - Nový spoj přebírá název spoje ke kterému je připojen.

Prohlížeč výkresů pro Android

ProfiCAD Viewer

Nová verze 1.9 přináší plynulé vykreslování, tmavý režim a různá další vylepšení.

ProfiCAD 12.2.5

4. 7. 2023

Panel Oblíbené

Panel oblíbené zobrazuje značky graficky a je umístěn nad výkresem, aby byl snadno přístupný.

panel Oblíbené značky

Jak přidat značku do panelu Oblíbené:

v paletě značek nebo v v panelu Hledání značek klikněte pravým tlačítkem na značku a z menu vyberte příkaz přidat k oblíbeným.

Jak odstranit značku z panelu Oblíbené:

Klikněte na značku a stiskněte klávesu delete na vaší klávesnici.

Velikost okraje výkresu

velikost okraje

V nastavení programu na kartě Ovládání je volba Velikost okraje výkresu, která nastavuje vzdálenost okraje výkresu od okraje okna.

Barva kabelových značek

barva kabelových značek

V nastavení programu a kartě Spoje je volba Barva kabelových značek.

ProfiCAD 12.2.4

30. 4. 2023

drobné opravy

ProfiCAD 12.2.2

15. 3. 2023

Přečíslování svorek

Pomocí příkazu menu Upravit - Přečíslovat svorky se zobrazí dialogové okno, které zobrazuje všechny svorky projektu.

svorky k přečíslování

Pomocí tlačítka přečíslovat nyní můžete přečíslovat všechny svorky v projektu.

přečíslované svorky

Kreslení svorkovnic

Je k dispozici nové video: video: kreslení svorkovnic

ProfiCAD 12.2.1

20. 2. 2023

drobné opravy

ProfiCAD 12.2

2. 2. 2023

Svorkovnice

Číslování svorek svorkovnice může začínat od libovolného čísla. Tak lze dosáhnout, aby každá svorka výkresu měla jedinečné číslo.

nastavení svorkovnice

Vyberte svorku a v panelu Vlastnosti zadejte ve skupině Ostatní vlastnost číslovat od. Svorky se budou číslovat od tohoto čísla.

Umístění popisového pole

umístění popisového pole

Při formátu výkresu na šířku lze popisové pole umístit na levou, dolní nebo pravou hranu výkresu.

12. 1. 2023

ProfiCAD 12.1.1

drobné opravy

22. 11. 2022

ProfiCAD 12.1

Obdélníky a elipsy lze otáčet.

Otočené obdélníky a elipsy

 

3. 11. 2022

ProfiCAD 12.0.2

drobné opravy

21. 10. 2022

ProfiCAD 12.0.1

Nová možnost při přečíslování spojů.

Při přečíslování spojů (menu Upravit - Přečíslovat spoje...) můžete použít volbu Přečíslovat všechny kromě spojů s písmeny v názvu. Pokud použijete tuto možnost, spoje jako např. L1, L2, PEN atd. nebudou přečíslovány.

27. 9. 2022

ProfiCAD 12

Podpora imperiálních jednotek

V nastavení programu: F12 - Systém - Ostatní lze vybrat jaké jednotky má program zobrazovat:

  • a) Metrické
  • b) Imperiální (desetinné)
  • c) Imperiální (zlomky)
Pokud je nastaveno měřítko stránky, lze v panelu Vlastnosti zadávat souřadnice objektů ve tvaru číslo jednotka nebo číslo zlomek jednotka

Například:

  • 5 cm
  • 11.9 mm
  • 5.41 "
  • 1 3/8 "

Editor značek

V editoru značek se souřadnice objektů uvádějí v desetinách milimetru. To je pohodlné, protože hodnoty lze měnit pomocí kolečka myši. Pokud chcete souřadnice uvádět s jednotkami (tj. např "5 cm"), v editoru značek stiskněte klávesu F12, vyberte Značka a zaškrtněte políčko V panelu Vlastnosti používat jednotky.

Snap

Snap lze zadávat v metrických nebo imperiálních jednotkách, např 4 mm, 0.5", 1/2" atd.

Panel Značky graficky

V tomto panelu jsou pod každou značkou zobrazen její název. Pomocí posuvníku v horní části okna lze změnit velikost náhledů značek.

paleta značek

Oblouk definovaný třemi body

Kreslení oblouku zahájíte pomocí příkazu menu Nakreslit - Oblouk definovaný 3 body nebo pomocí této ikony: ikona oblouk pomocí 3 bodů.

oblouk definovaný třemi body

Prvním kliknutím myši stanovíte počáteční bod (1), dalším kliknutím bod (2) kterým oblouk prochází, a třetím kliknutím koncový bod (3) oblouku.

Kreslení oblouků ukončíte stiskem klávesy Esc.

Starý způsob kreslení oblouku byl přejmenován na Oblouk vepsaný, protože tento oblouk je definován obdélníkem a dvěma body: počátečním a koncovým. Ikona tohoto oblouku je: ikona oblouk vepsaný

Vylepšený import z AutoCADu

Při importu z AutoCADu jako vektorová grafika, je možno stanovit velikost naimportovaného výkresu.

Po vložení naimportovaného výkresu do výkresu ProfiCAD lze sice měnit jeho velikost myší, ale je vhodné když má naimportovaný výkres přibližně velikost jakou bude mít ve výkresu ProfiCAD.

Velikost může být v rozsahu od 3 cm (pro drobné značky) až 100 cm (např. výkresy s půdorysem rozsáhlých objektů). Požadovanou velikost stanovíte posuvníkem v horní části okna.

Jak nainstalovat

Před instalací proveďte zazálohování všech značek a výkresů!!!

Pokud již ProfiCAD máte, stahujte verzi pro upgrade. Program můžete instalovat přes stávající verzi. Přechod na verzi 12 je placený.

Pokud jste program kupovali po 1. 1. 2022, je vaše licence je platná i pro verzi 12.

Jak objednat upgrade jako klasickou objednávku

Stačí zaškrtnout políčko jedná se o upgrade ve formuláři objednávky.

Jak objednat upgrade jako expres objednávku

kupon.png

Pokud jste si zakoupili předchozí verzi ProfiCADu, můžete upgradovat na nejnovější verzi se slevou 50%.

Nainstalujte si verzi 12 a zadejte svůj licenční klíč. Program vám ukáže slevový kód. Použijte formulář na stránce objednávky, vyplňte formulář a zadejte slevový kód.

Pokud dáváte přednost zakoupení upgradu před instalací verze 12, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře na našem webu. Poskytneme vám slevový kód.

Nezmeškejte další verze

Přihlaste se k odběru novinek na váš email. Každá zpráva kterou dostanete obsahuje i link pro případné zrušení odběru.


Starší záznamy - před verzí 12

chat support