Číslování spojů

V nastavení programu F12 - Číslování spojů lze nastavit automatické číslování spojů.

Pokud je políčko číslovat spoje zaškrtnuté, každý nový spoj je očíslován. Pokud je políčko zepředu doplnit nulami zaškrtnuté, číslo je zepředu doplněno nulami na počet číslic zadaný v políčku počet číslic.

Další možnost je nechat automatické číslování vypnuté, a očíslovat spoje až když je výkres hotový. K tomu slouží příkaz menu Upravit - Přečíslovat spoje.

číslování spojů
chat support