Vrstvy

Panel Vrstvy umožňuje vytvářet, přejmenovávat a mazat vrstvy. Viditelnost vrstev lze zapínat a vypínat. Aktivní vrstvu (do které se právě kreslí) vyberte ze seznamu. Lze pohybovat pouze objekty z aktivní vrstvy.

Vrstvy jsou ve výkresu vykreslovány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu. Poslední vrstva je tedy úplně navrchu.

panel vrstvy

Vrstvy mohou mít libovolný název podle toho, jaké objekty se v ní budou nacházet, např.: zdi, elektroinstalace, EZS, ethernet, topení, nábytek atd. Výchozí názvy vrstev u nově vytvořených výkresů (-1 = pozadí, 0 = normální) vycházejí z tradičního označování vrstev v systémech AutoCAD a můžete je libovolně přejmenovat.

Elektrický obvod by měl být nakreslen v jedné vrstvě (neměl být rozdělen do několika vrstev).

Funkce tlačítek:

tlačítka na panelu vrstvy
  1. přesunout vrstvu nahoru.
  2. přesunout vrstvu dolů.
  3. přidat vrstvu.
  4. přejmenovat vrstvu.
  5. smazat vrstvu. Lze mazat pouze prázdné vrstvy
chat support