Výpis kabelů

Výpis kabelů (menu Výstupy - Výpis kabelů) obsahuje seznam všech kabelů výkresu. Pro každý kabel je uvedeno:

  • Název kabelu
  • Typ kabelu
  • Délka kabelu
  • Odkud vede (ve formátu značka:čísla vývodů)
  • Žíly
  • Spoje
  • Kam vede

Volba Seskupovat zobrazí součet délek kabelů podle typů kabelů.

Volba Rozbalovat řádky, zobrazí každou žílu kabelu na jednom řádku.

výpis kabelů

Poznámka:

Pro správnou funkci výpisu kabelů musí být všechny vodiče jednoznačně označeny.

chat support