Jak začít

electrician and distribution point

Knihovna značek

Knihovnu značek si můžete uspořádat podle svých potřeb. Můžete změnit organizaci skupin podle toho, jaké výkresy vytváříte a smazat značky které nepotřebujete.

Ukázkové výkresy

Podívejte se na ukázkové výkresy v Panelu Dokumenty, abyste si udělali představu o možnostech programu.

Ovládání programu a klávesové zkratky

Co kdyby kreslení výkresu trvalo 10 krát kratší dobu? Nebo 100 krát? Jde to! To kouzlo se jmenuje klávesové zkratky.

Požadavky na hardware

  • Ujistěte se, že je dostatek místa na disku.

Požadavky na software

  • Vyžaduje se systém Windows 10 nebo novější. Doporučuje se systém Windows 11.
  • Ujistěte se, že jsou nainstalovány všechny aktualizace systému Windows.
  • Nedoporučuje se instalovat jiné antivirové programy než Windows Defender, protože mohou způsobit nefunkčnost programu.
chat support