Fragmenty

Části výkresů které často používáte, si můžete uložit a později znovu použít.

Postup uložení fragmentu:

  1. Ve výkresu vyberte objekty které budou tvořit fragment.
  2. Vyvolejte příkaz Upravit - Uložit jako fragment.
  3. Objeví se dialogové okno, kde zadáte název fragmentu. Fragmenty můžete organizovat do skupin.
fragmenty v ProfiCADu

Do výkresu vložíte fragment příkazem Vložit - Fragment.

Přenos fragmentů na jiný počítač:

Fragmenty jsou uloženy v knihovně značek, v adresáři "_CONF\snippets". Jednotlivé fragmenty jsou uloženy v souborech s příponou "snippet".

chat support