Export do formátu DXF

DXF je formát vyvinutý firmou Autodesk pro výměnu dat mezi CAD programy.

ProfiCAD umožňuje převádět dokumenty do formátu DXF verze 21 (AutoCad 2007).

Export pomocí webového rozhraní

Použijte menu Nápověda - Převodník do formátu DXF. Tento převodník je zdarma.

Export přímo z programu

Je k dispozici pouze v placené verzi programu. Příkazem menu Výstupy - Export do DXF vyvoláme převod aktuálního dokumentu. Objeví se dialogové okno, kde zadáme cestu kam má být soubor vyexportován.

Větší množství výkresů je možno převést do formátu DXF dávkově z příkazové řádky.

export to DXF

Postup:

 1. Spusťte příkazovou řádku.
 2. Přejděte do adresáře kde je program nainstalován (pravděpodobně C:\Program Files\ProfiCAD\)
 3. Přejděte do podadresáře "lib"
 4. Spusťte příkaz
  for /r "cesta_kde_jsou_soubory_k_převodu" %g in (*.sxe) do ProfiCAD2Dxf.exe "%g"
  Pokud například výkresy které potřebujete převést jsou v adresáři "h:\test", příkaz bude vypadat takto:
  for /r "h:\test\" %g in (*.sxe) do ProfiCAD2Dxf.exe "%g"
 5. Příkaz převede všechny výkresy na uvedené cestě včetně podadresářů
chat support