Kreslení podle měřítka

Kreslení podle měřítka umožňuje:

  1. Zadávat skutečné jednotky v panelu Vlastnosti
  2. Meřítko se zobrazí v popisovém poli
  3. Pravítko zobrazuje skutečné jednotky

Klikněte pravým tlačítkem ve výkresu, z menu vyberte položku Nastavení stránky a vyberte položku Měřítko stránky. Objeví se dialogové okno, kde vyberte jednu z předdefinovaných hodnot. Pro každou hodnotu program ukáže velikost papíru ve skutečných jednotkách.

kreslení v měřítku

Vyberte měřítko tak, aby se výkres na papír vešel. Není vhodné dodatečně měnit měřítko.

Zadávání skutečných rozměrů v panelu Vlastnosti:

Rozměry zadávejte ve formátu číselná hodnota jednotka. Jednotka je jedna z těchto hodnot: mm cm m km. Například: 6 mm, 12,5 cm, 5,11 m atd.

měřítko v popisovém poli

Měřítko v popisovém poli

Pro zobrazení měřítka v popisovém poli se používá proměnná {_sc}. Nové popisové pole standard8.ptb obsahuje měřítko.