Kótování

Lineární kóta

kótovací body

Kreslí vodorovnou nebo svislou kótu.

Klikněte na ikonu lineární kóta nebo vyberte příkaz Nakreslit - Lineární kóta. Kliknutím myši vyberte první bod (1) (začátek první pomocné čáry). Dalším kliknutím myši vyberte začátek druhé pomocné čáry (2). Třetím kliknutím myši vyberte bod (3), kterým bude procházet kótovací čára. Tato kótovací čára je buď vodorovná nebo svislá, podle polohy třetího bodu vůči prvním dvěma.

Šikmá kóta

Kreslí kótu pod libovolným úhlem

Klikněte na ikonu šikmá kóta nebo vyberte příkaz Nakreslit - šikmá kóta. Další postup je stejný jako i lineární kóty.

Rozdíl mezi Lineární a šikmou kótou: rozdíl mezi lineární a šikmou kótou

Kóta průměru

Slouží ke kótování průměru kruhu. Klikněte na ikonu kóta průměru nebo vyberte příkaz Nakreslit - Kóta průměru. Program podporuje tři způsoby kótování kruhu. Kóta průměru je definována dvěma body: první bod leží na kružnici a druhý bod leží:

  1. uvnitř kružnice
  2. vně kružnice
  3. na protilehlém bodě kružnice
kótování průměru

Styly kótování

Program obsahuje několik předdefinovaných stylů kótování. Každá stránka může mít nastavený jiný styl kótování.

Klikněte pravým tlačítkem ve výkresu, z menu vyberte položku Nastavení stránky a vyberte kartu Styl kótování. Objeví se dialogové okno, které umožňuje:

  • vybrat jeden z předdefinovaných stylů
  • vytvořit nový styl kótování
  • změnit styl kótování
  • smazat styl kótování
styl kótování - výběr

Po kliknutí na tlačítko Nový nebo Změnit se objeví dialogové okno, kde můžete nastavit parametry stylu kótování. Dialogové okno obsahuje i náhled stylu kótování který ilustruje význam všech parametrů.

styl kótování - změna

Jednotky kótování

Všechny kóty používají stejnou jednotku kótování, kterou můžete nastavit v dialogovém okně stylu kótování. Jednotka kótování se neuvádí na kótě, ale může být uvedena v popisovém poli. K tomu slouží systémová proměnná {_du}.

Vlastní text

V panelu Vlastnosti můžete zadat vlastní text, který bude zobrazen místo údaje vzdálenosti.

chat support