Stavová lišta

Stavová lišta se nachází v dolní části hlavního okna programu.

stavová lišta

Při posouvání objektu pomocí myši se v levé části stavové lišty zobrazuje:

stavová lišta vlevo
  1. Souřadnice posouvaného objektu (levá, horní, pravá a dolní hrana)
  2. Měřítko značky
  3. Ve špičatých závorkách se zobrazuje změna polohy objektu

Při pohybu myši nad plochou výkresu se v pravé části stavové lišty zobrazuje:

stavová lišta vpravo
  1. název stránky a oblast stránky ve formátu "/název stránky.oblast"
  2. souřadnice polohy myši
  3. V závorkách je uveden název aktivní vrstvy

 

chat support