Integrované obvody

Panel Integrované obvody slouží k nastavování vlastností integrovaných obvodů. Panel obsahuje tyto údaje:

Vývodů svisle/vod
Počet vývodů svisle a vodorovně. Tento údaj má vliv na velikost značky
Svislý oddělovač vlevo, vpravo, vykrojení
Tyto údaje mění vizuální vzhled značky
Pozice vodorovných oddělovačů
Zde uveďte čísla vývodů oddělené čárkami, pod kterými má být vodorovná čárka
Popis vývodů uvnitř / vně
Zde uveďte popisky vývodů oddělené čárkami. Pokud se jedná o souvislou řadu čísel, použijte tlačítko 1,2,3…
Čísla invertovaných vývodů
Zde uveďte čísla vývodů oddělené čárkami, u kterých se má zobrazit značka inverze
integrovaný obvod - nastavení CMOS 4047

Jak vytvořit značku integrovaného obvodu

Použijte příkaz menu Soubor - Nový integrovaný obvod.