Integrované obvody

Funkce Integrované obvody slouží k vytváření značek integrovaných obvodů, ale lze jí využít i pro vytváření různých funkčních bloků. Na rozdíl od tradičního procesu vytváření značek, tyto nové značky nevznikají v běžném editoru značek, ale jsou jednoduše definovány pomocí několika parametrů nastavených v panelu Integrované obvody.

Vývodů svisle/vod
Počet vývodů svisle a vodorovně. Tento údaj má vliv na velikost značky
Svislý oddělovač vlevo, vpravo, vykrojení
Tyto údaje mění vizuální vzhled značky
Pozice vodorovných oddělovačů
Zde uveďte čísla vývodů oddělené čárkami, pod kterými má být vodorovná čárka
Popis vývodů uvnitř / vně
Zde uveďte popisky vývodů oddělené čárkami. Pokud se jedná o souvislou řadu čísel, použijte tlačítko 1,2,3…
Čísla invertovaných vývodů
Zde uveďte čísla vývodů oddělené čárkami, u kterých se má zobrazit značka inverze
integrovaný obvod - nastavení CMOS 4047

Jak vytvořit značku integrovaného obvodu

Použijte příkaz menu Soubor - Nový integrovaný obvod.

chat support