Seznam stránek

Seznam stránek umožňuje:

  1. Zobrazit seznam stránek v přehledné tabulce
  2. Vyplnit proměnné jednotlivých stránek
  3. Přejít na libovolnou stránku
  4. Vytisknout seznam stránek
ikona seznam stránek

Seznam stránek se zobrazí kliknutím na tuto ikonu v panelu Stránky:

Ve výchozím nastavení obsahuje seznam stránek dva sloupce: název stránky a kód stránky (krátký název).

seznam stránek

Stisknutím tlačítka Sloupce se zobrazí dialogové okno, kde je možné nastavit, které sloupce bude seznam stránek obsahovat.

Každý řádek v tabulce definuje jeden sloupec seznamu stránek. V prvním sloupci je uveden Popis proměnné. Ve druhém sloupci je uvedena proměnná, tak jak je uvedena v popisovém poli. Nastavení zarovnání sloupců se provádí pomocí tří tlačítek pod tabulkou.

seznam stránek - sloupce

Jak přidat nový sloupec do seznamu stránek:

Stiskněte tlačítko plus. V tabulce se objeví nový řádek. Do prvního sloupce napište popis proměnné (například "Doplňující název"). Do druhého sloupce napište název proměnné (například "nazevDopln").

chat support