Křížové odkazy

vodiče

Pokud mají dva vodiče stejný název, považují se za vodivě propojené. Název se zadává v panelu Vlastnosti.

křížové odkazy spojů

Pokud vodič končí ve vzduchu a na jiné stránce existuje jiný vodič se stejným názvem, automaticky se zobrazí odkaz na druhý vodič.

Konec vodiče který směřuje doleva nebo nahoru má odkaz na předchozí stránky projektu.

Konec vodiče který směřuje doprava nebo dolů má odkaz na další stránky projektu.

značky

Komponenta je elektrické zařízení, které obsahuje několik značek.

Například cívka relé a kontakty. Hlavní značka je cívka relé, podružné značky jsou jednotlivé kontakty.

hlavní a podružná značka

Hlavní značka komponenty by měla mít označení (v panelu Vlastnosti zadat referenci) například K5. Podružné značky budou mít stejné označení + tečka + číslo, například K5.1, K5.2

Podružné značky se normálně nezobrazují v rozpisce. Pokud chcete, aby se zobrazovaly, zaškrtněte volbu zobrazovat podružné značky.

Pokud budete dodržovat tento způsob označení, zobrazí se u každé značky, která je součástí komponenty odkaz na ostatní značky.

Obrázek ukazuje relé na straně 1

relé s křížovými odkazy

a jeho kontakty na straně 2

kontakty s křížovými odkazy

Odkazy jsou zobrazovány ve formátu reference/stránka.zóna, v souladu s normou EN 61082-1 článek 5.8

Generování odkazů je třeba zapnout v F12 - Systém - Značky - Vytvářet křížové odkazy značek a Vytvářet křížové odkazy spojů.

chat support