Netlist

Netlist se vygeneruje příkazem Výstupy - Netlist.

Každý řádek netlistu představuje jeden uzel. Každý uzel je tvořen seznamem značek a jejich vývodů oddělených mezerou. Např. uzel R1 1 T3 2 znamená propojení prvního vývodu rezistoru R1 s druhým vývodem tranzistoru T3.

Vývody značek jsou číslovány automaticky podle pořadí, v jakém byly zadány v knihovně značek pomocí editoru značek. Pro ověření čísel vývodů zapněte (krátkodobě) zobrazení čísel vývodů značek - menu Zobrazit - Čísla vývodů.

Příklad netlistu

Pro toto schéma

klopný obvod

vytvořil program tento netlist:

klopný obvod - netlist

chat support