Parametry značek

Parametry značek si ukážeme na příkladu.

Tuto značku (impulzní kódová modulace) lze použít pouze pro hodnoty 3 a 7. Problém lze vyřešit následujícím postupem: značka bez parametrů
Značku otevřete v editoru značek. Hodnoty 3 a 7 nahraďte parametry - například x a y a zadejte je v závorkách { }. Získáte parametrizovanou značku. značka s parametry

Ve výkresu zadáte hodnoty pro x a y tak, že vyberete značku, v panelu "vlastnosti" kliknete na odkaz "parametry" a zadáte hodnoty do tabulky, která se objeví.

parametrická značka ve výkresu
chat support