Kreslení elektrotechnických schémat

Existují 4 způsoby vkládání značek do výkresu:

1) Panel "Značky graficky"

Najeďte myší na panel značek. Objeví se paleta značek odpovídající skupiny. Značku vložte do schématu levým tlačítkem myši. Pravým tlačítkem myši můžete značku otevřít v editoru značek.

Další postup je stejný jako u textové verze panelu značek.

2) Panel Značky textově

3) Panel Oblíbené

4) Panel Hledání značek

Postup pro trafa a hradla:

Zvolte příkaz Vložit - Trafo nebo Vložit - Hradlo. Klikněte ve výkresu kde má být značka vložena. Pravým tlačítkem myši na značce vyvoláte dialogové okno, kde lze nastavit vlastnosti značky (u trafa počet vinutí, u hradla typ hradla).

vlastnosti značek

vlastnosti značky v panelu Vlastnosti

Dvojklikem na značce vyvoláte panel Vlastnosti. Každá součástka má dvě základní vlastnosti: referenci a typ.

Reference je označení typu značky, např. R pro rezistor, C pro kondenzátor, T pro tranzistor atd.

Typ je určení elektrických vlastností značky, např. odpor v W, kapacita v pF, u tranzistoru konkrétní typ atd.

Pokud se jedná o součástku, která není z Vaší knihovny (schéma jste od někoho dostali), můžete ji pomocí odkazu Uložit kopii uložit na disk a rozšířit tak svoji knihovnu značek.

Posouvání značek ve výkresu

Posouvání značek se provádí tímto postupem:

  1. Klikněte na součástce levým tlačítkem myši.
  2. Přetáhněte součástku na požadované místo se stisknutým tlačítkem myši.
  3. Značky se automaticky přichytávají do rastru. Chcete-li umístit součástku mimo rastr, posouvejte součástku se stisknutou klávesou Shift.
  4. Lze posouvat i více značek najednou, pokud byly předem označeny.
  5. Součástku lze posouvat na velmi malé vzdálenosti pomocí kurzorových kláves (musí být předem označeny). Při stisku kurzorové klávesy se označené značky přesunou o jednu desetinu mm příslušným směrem.

Automatické číslování

Všechny značky vkládané do schématu jsou automaticky číslovány - tj. je číslována jejich reference. Například pokud typ značky je "R", jsou značky označovány jako "R1", "R2"... atd. Pokud součástka nemá zadánu implicitní reference, jsou jí přiřazována pouze čísla, tj. "1", "2"... atd.

Barevné schématické značky

Schématické značky ve schématu lze obarvit příkazem menu Objekt - Barva obrysu.

Barevné výplně značek

Některé značky mohou být vybarveny. Týká se to značek, které mají uzavřené plochy, tj. kruhy, elipsy, obdélníky, polygony, kruhové úseče a výseče.

Barva výplně se nastavuje v panelu Vlastnosti, nebo (pokud chcete vybarvit více značek) příkazem Objekt - barva výplně. Plochy které byly vybarveny v editoru značek si ponechávají svou barvu .

elektro značky barevně

Při vybarvení značky může nastat situace, že některé čáry zmizí, protože jsou zakryty vybarvenou oblastí. V takovém případě značku otevřete (pravým tlačítkem myši v panelu značek) a změňte pořadí objektů v panelu Průzkumník. Uzavřené plochy dejte na začátek seznamu, aby nezakrývaly jiné objekty.

chat support