Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy mohou odkazovat na libovolnou stránku nebo značku projektu. Po kliknutí na odkaz dojde k přechodu na cílovou stránku nebo značku.

Postup vytvoření odkazu:

  1. Vložte do výkresu text a vyberte ho.
  2. V panelu Vlastnosti zadejte ve skupině Ostatní hodnotu Odkaz ve formátu:
typ odkazu formát příklad
na stránku /krátký název stránky /AUX
na značku značka/krátký název stránky W5/AUX
na soubor *) file:/// + cesta na soubor file:///D:/smlouvy/smlouva.pdf
na webovou stránku http:// nebo https:// + zbytek URL https://www.proficad.cz/

*) Odkaz na soubor lze jednoduše vytvořit kliknutím na odkaz propojit cíl v dolní části panelu Vlastnosti

Aby nedocházelo k nechtěnému posuvu při kliknutí na odkaz, je třeba pro posuv odkazu držet stisknutou klávesu F6.

nastavení textu pro hypertextové odkazy

Je vhodné nastavit vzhled textu tak, aby bylo zřejmé že se jedná o odkaz - tj. modrou barvou a podtržený.

chat support