Jak změnit velikost značky

 

změna velikosti značky ve výkresu

Velikost značky lze změnit pomocí tažení úchytů myší. Úchyty v rozích mění velikost značky se zachováním poměru šířka/výška. Ostatní úchyty mění velikost jen v příslušném směru. Pokud je stisknutá klávesa Alt, mění se velikost značky jen jedním směrem, jinak se mění symetricky podle středu značky.

Velikost značky lze také měnit v panelu Vlastnosti zadáním hodnot pro osu X a Y.

Je možno nastavit výchozí poměr velikosti nově vkládaných značek do výkresu. Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Značky - počáteční měřítko značek.

změna velikosti značky

Pokud zvětšíte značky a bude vám připadat, že jejich čáry jsou příliš tenké, můžete nastavit koeficient, kterým se vynásobí tloušťka čar a spojů.

Například pokud zadáte koeficient 1.5, změní se tloušťka čáry 0.2 mm na 0.3 mm (1.5 x 0.2 = 0.3). Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Značky - koeficient tloušťky značek a spojů.

předvolba změna velikosti značky  

změna velikosti značky v editoru značek

změna velikosti

V editoru značek je možnost změnit velikost značky pomocí příkazu menu Objekt - Změnit velikost. Objeví se dialogové okno, ve kterém nastavíte novou velikost značky pomocí posuvníku. Značku uložte (Soubor - Uložit).

Tato funkce je určena pro případ kdy nakreslíte značku a později si uvědomíte, že by měla mít jinou velikost.

chat support