Video: Kreslení elektroinstalace

Pro tento výkres jsem zvolil formát A3.

Vyberu si odpovídající popisové pole.

Dále si nastavím měřítko výkresu.

Nyní si připravím vrstvy: jednu pro zdivo, jednu pro elektro zapojení a jednu pro kóty.

Zdivo nakreslím pomocí čar. V panelu Vlastnosti nastavím tloušťku zdi 30 centimetrů.

Nyní se přepnu do vrstvy elektro a nakreslím elektro instalaci. Stisknutím mezerníku se objeví okno hledání, kde najdu všechny potřebné značky. Kreslení spoje zahájím stiskem klávesy "s".

Elektroinstalace je hotová, takže nakreslím kóty. Každou kótu nakreslím třemi kliknutími. První dvě kliknutí označují kótovanou vzdálenost a třetím kliknutím označím bod, kterým bude procházet kótovací čára.

Na závěr vložím větrnou růžici.

chat support