Klávesové zkratky

Pro urychlení práce s programem můžete používat tyto klávesové zkratky:

Zkratka Ikona Příkaz menu
Ctrl + A   Upravit - Vybrat vše
Ctrl + B ikona: kopírovat do schránky Upravit - Kopírovat do schránky Windows jako obrázek
Ctrl + C ikona: kopírovat Upravit - Kopírovat
Ctrl + N ikona: nový soubor Soubor - Nový
Ctrl + O ikona: otevřít soubor Soubor - Otevřít
Ctrl + P ikona: tisk Soubor - Tisk
Ctrl + S ikona: uložit soubor Soubor - Uložit
Shift + S   Soubor - Uložit jako
Ctrl + V ikona: vložit Upravit - Vložit
Ctrl + W   Zavřít aktuální soubor
Ctrl + X ikona: vyjmout Upravit - Vyjmout
Ctrl + Z ikona: undo Upravit - Zpět
* na numerické klávesnici   Zobrazit - Vycentrovat pracovní plochu
+ na numerické klávesnici ikona: přiblížit Zobrazit - Přiblížit
- na numerické klávesnici ikona: oddálit Zobrazit - Oddálit
F1   Nápověda
F4   Přepnout vrstvu
F5   Překreslit seznam značek v editoru schémat
F6   Povolit posuv textu s hyperlinkem
F12 ikona: nastavení programu Soubor - Nastavení
B ikona: křivka Nakreslit - Křivka
C ikona: kruh Nakreslit - Kruh
E ikona: elipsa Nakreslit - Elipsa 
G ikona: polygon Nakreslit - Polygon
H ikona: hradlo Vložit - Hradlo
K   Vložit - Kabel
L ikona: lomená čára Nakreslit - Lomená čára
M   Zobrazit - Mřížka
N ikona: nápis Vložit - Nápis
R ikona: obdélník Nakreslit - Obdélník
S ikona: spoj Vložit - Spoj
T ikona: text  Vložit - Text
U ikona: čára Nakreslit - Úsečka
Z ikona: zaoblený obdélník Nakreslit - Zaoblený obdélník
Esc ikona: přechod do výběrového režimu Přechod do výběrového režimu
mezerník   hledání značek
backspace (zpět)   zruší poslední úsek během kreslení spoje nebo čáry
Page Up   přechod na přechozí stránku
Page Down   přechod na další stránku

 
přehled ovládání programu myší a klávesnicí:
pravé tlačítko myši + pohyb myšíposun plochy dokumentu
Shift + posun objektů myšíposun mimo snap
Ctrl + posun objektů myšíklonování
Ctrl + Shift + kliknutípřidání nebo odebrání objektu mezi/z vybraných
kolečko myšizoom
Shift + kolečko myšivodorovný posun výkresu
Ctrl + kolečko myšisvislý posun výkresu
Ctrl + Shift + kolečko myšiplynulý zoom
Ctrl během kreslení obdélníků, elips a čarpravoúhlý režim
stisk kurzorových kláves (šipek)posun vybraných objektů o 0,1 mm

chat support