Knihovna značek

Knihovna značek je instalována do adresáře "C:\Users\Public\Documents\ProfiCAD Library" Doporučujeme knihovnu přesunout do libovolného adresáře, který pravidelně zálohujete nebo nastavit zálohování na tento adresář. To provedete v nastavení programu (F12) - )Cesty).

Knihovna by měla obsahovat několik adresářů, které se zobrazí v seznamu (1). Při výběru položky ze seznamu (1) se zobrazí jeho podadresáře v oblasti (2). Při výběru položky z oblasti (2) se zobrazí adresáře a značky v oblasti (3).

Značky by neměly být přímo v úrovních (1) a (2), protože pak by se neměly kde zobrazit.

knihovna elektro značek

Program ProfiCAD - kreslení elektrotechnických schémat pracuje s třemi typy značek:

  • značky z knihoven - načítají se ze souborů s příponou PPD. Tyto značky lze editovat pomocí editoru značek.
  • integrované obvody - načítají se ze souborů s příponou PICD. Tyto značky lze editovat pomocí editoru značek.
  • značky vestavěné - hradla a transformátory. U těchto značek lze měnit některé parametry (počty vývodů, vinutí atd.)

Založení skupiny

Provedete vytvořením adresáře v knihovně značek.

Přejmenování skupiny

Provedete přejmenováním adresáře v knihovně značek.

Jak smazat značku nebo skupinu značek

V nastavení programu (F12), karta Cesty klikněte na tlačítko Otevřít v průzkumníku pod textem knihovna značek. Smažte soubory a adresáře které nepotřebujete.


Knihovna obsahuje adresáře začínající znakem "_" které mají speciální účel:

_TB : slouží k ukládání popisových polí (soubory s koncovkou ptb)
_LIN : slouží k ukládání definicí čar (soubory s koncovkou lin)
_conf: další informace, například výchozí atributy značek

Značky byly vytvořeny s pomocí těchto norem:

  • Většina značek je podle normy EN 60617.
  • Některé značky (používané v USA) jsou podle normy IEEE Std 315-1975 a ANSI Y32.2-1975
  • Značky pro průmyslové procesy jsou podle EN ISO 10628.
  • IEC 61082 - Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice.
chat support