Nastavení programu

Po spuštění příkazu Soubor - Nastavení... nebo stisku klávesy F12 se objeví dialogové okno které slouží k nastavení programu a aktuálního dokumentu.

Okno má tato nastavení:


 

Systém - Cesty

nastavení cest na značky a výkresy

Knihovna značek

Zadejte cestu na hlavní (kořenový adresář) kde jsou uloženy schématické značky (PPD a PICD soubory).

 

Systém - Ovládání

nastavení ovládání

Používat UNDO/REDO

Funkce UNDO/REDO umožňuje jednoduše vzít zpět poslední akci.

Počet mezikroků při změně měřítka

změna měřítka probíhá plynule, aby neunavovala oči. Vyšší hodnota znamená plynulost, nižší hodnota rychlost.

Vyžadovat potvrzení při mazání

umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazování kontrolního dotazu "Vymazat označené objekty?" během mazání.

Automatické ukládání

umožňuje aktivovat/deaktivovat automatické ukládání neuložených dokumentů. Automatické ukládání ukládá pouze dokumenty, které již byly alespoň jednou ručně uloženy.

Volba "Vytvářet záložní kopii" vytvoří záložní kopii dokumentu při každém jeho uložení. Záložní kopie vždy nahradí předchozí záložní kopii. Záložní kopie mají příponu souboru BAK a ukládají se do stejné složky jako původní dokument.

POZOR: Tato volba nenahrazuje řádné zálohování !!!

 

Systém - Značky

nastavení: značky

Přečíslování značek při kopírování

Je zde několik voleb které si vysvětlíme na příkladu: máme značky F3, F4, F5 a F8. Zkopírujeme F4 a dostaneme:

Nepřečíslovávat F4
Přidělit první volnou hodnotu od 1 F1
Přidělit nejbližší volnou hodnotu F6
Přidělit nejvyšší hodnotu F9
Přičíst tuto hodnotu Přičte se hodnota kterou zadáte

Formát odkazů

Je zde možnost volby mezi označením stránky číslem stránky nebo krátkým názvem stránky.

Počáteční měřítko značek

Je možno nastavit výchozí poměr velikosti nově vkládaných značek do výkresu.

Koeficient tloušťky značek a spojů.

Zde můžete zadat koeficient, kterým se vynásobí tloíšťky čar a spojů. Například pokud zadáte koeficient 1.5, změní se tloušťka čáry 0.2 mm na 0.3 mm (1.5 x 0.2 = 0.3).

 

Systém - Ostatní

Jazykové prostředí

Zde můžete nastavit jazyk programu.

Toto nastavení nemá žádný vliv na jazyk značek. Pokud jste omylem nainstalovali program v nežádoucím jazyku, odinstalujte program a nainstalujte ho znovu v jazyku který si přejete.

Pokud potřebujete vytvářet výkresy v různých jazycích, nainstalujte program vícekrát, pro každý jazyk který potřebujete. Vaše knihovna značek pak bude obsahovat značky ve všech jazycích.

Při startu programu provádět aktualizaci

Aktualizace programu funguje pouze v rámci hlavní verze, tj. například pokud máte verzi 10.1, aktualizace stáhne verzi 10.2, 10.3 atd. ale nestáhne verzi 11.

nastavení: ostatní

 

Systém - Spoje

Pamatovat vlastnosti čar a spojů

Pokud změníte barvu nebo tloušťku čáry nebo spoje, další čára nebo spoj je kreslen touto barvou a tloušťkou.

Automatické zapojování značek

Program umožňuje zapojit značku do existujícího spoje. Při vložení značky na spoj dojde k automatickému zapojení značky. Při smazání značky dojde k obnovení spoje.

automatické zapojování značek

Když se značka pohybuje přes spoj, spoj se zvýrazní.

Pokud určitou značku nelze automaticky zapojit, může to být tím, že spoj je mimo snap. Zkuste zvýšit zoom a pohybujte značkou se stisknutou klávesou Shift (aby se eliminoval vliv Snapu).