Export do formátu PDF

Export do formátu PDF může být spuštěn příkazem menu Výstupy - Export do PDF.

Export má tato omezení:

  • Maximální velikost stránky je A3.
  • Tloušťka čar nesmí být 0.

Jak exportovat do formátu A0

Tento postup funguje s virtuální tiskárnou „Foxit PDF Editor" a byl naposledy testován v září 2022.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku a vyberte Nastavení stránky.
  2. Na kartě Nastavení tisku vyberte Podle tiskárny a stiskněte tlačítko Nastavení.
  3. Vyberte tiskárnu Foxit PDF Editor. Stiskněte tlačítko Nastavení, vyberte Layout, a vyberte formát A0. Potvrďte pomocí OK všechna dialogová okna
  4. Na kartě Velikost stránky vyberte podle nastavení tisku.
  5. Vyvolejte příkaz menu Soubor - Tisk.
  6. Vyberte tiskárnu Foxit PDF Editor. Stiskněte tlačítko Nastavení, vyberte Layout, a vyberte formát A0.
  7. Stisknutím tlačítka OK ukončíte export.
chat support