Systémové proměnné

V popisovém poli lze použít tyto systémové proměnné, které program vytváří automaticky:

název význam
_path cesta výkresu
_file název souboru výkresu

Proměnné pro každou stránku zvlášť:

název význam poznámka
_po pořadové číslo stránky page ordinary number
_pc celkový počet stránek pages count
_pcs pořadové číslo stránky (vícestránkové sestavy: jeden list papíru = jedna stránka)
_pcsc celkový počet stránek (vícestránkové sestavy: jeden list papíru = jedna stránka)
_pa krátký název stránky page abbr.
_potb pořadové číslo stránky s popisovým polem  
_sc měřítko stránky scale
_du jednotka kótování dimension unit

Například může popisové pole obsahovat údaj List: {_po}/{_pc} který se ve výkresu zobrazí například jako List: 3/10

chat support