Knihovna stylů

Knihovna stylů (menu Upravit - Knihovna stylů) umožňuje ukládat a znovu aplikovat často používané styly grafických objektů (barvu, typ čáry, typ výplně atd.).

Styly v knihovně jsou zobrazeny:

Jako čára: pro čáry a spoje
Jako elipsa: pro objekty s výplní (obdélníky, elipsy, polygony atd.)

Knihovna stylů obsahuje dvě části:

dočasné styly

Dočasné styly: zde se automaticky ukládá posledních 20 stylů které jste použili.

trvalé styly

Trvalé styly: zde jsou styly které chcete uchovat trvale

Jak přidat styl do knihovny stylů

Zkopírováním stylu dojde automaticky k přidání stylu do knihovny. Styl je přidán do oblasti dočasné styly.

Jak přidat styl do trvalých stylů

přemístění stylu do trvalých stylů

Přetáhněte ho myší na kartu trvalé styly. Analogicky můžete odstranit trvalý styl přetažením na kartu dočasné styly.

Jak použít styl z knihovny stylů

  1. Ve výkresu vyberte cílový objekt
  2. Vyvolejte příkaz menu Upravit - Knihovna stylů
  3. Vyberte styl (buď dočasný nebo trvalý)
  4. Stiskněte tlačítko Použít na vybrané objekty

Automatické použití stylu na spoje

Program umožňuje automaticky aplikovat styl na spoje s určitým názvem. Například styl s označením PEN bude aplikován na spoj s názvem PEN.

Postup:

  1. V knihovně stylů v oblasti trvalé styly zadejte pro daný styl název spoje.
  2. Nakreslete nový spoj a (v panelu Vlastnosti) zadejte název spoje.

Program zkopíruje daný styl z knihovny na spoj.

Kde jsou uloženy styly?

Styly jsou uloženy v knihovně značek, v souborech
_CONF\styles\temp.xml a _CONF\styles\perm.xml

chat support