Import z formátů DWG a DXF jako vektorová grafika

jak uložit značku ve formátu DXF do knihovny

Postup:

  1. Vyvolejte příkaz Vložit - AutoCAD. Vyberte volbu nebo Vektorová grafika. Objeví se dialogové okno. Tlačítkem otevřít otevřete dokument DXF nebo DWG. Proběhne konverze dokumentu, která trvá několik vteřin a zobrazí se náhled dokumentu.
  2. Dokument vložte do výkresu pomocí tlačítka vložit.

    Pomocí tlačítka uložit můžete značku uložit do knihovny.

  3. Pomocí myši roztáhněte importovaný výkres na požadovanou velikost.
  4. Importovaný výkres můžete rozložit na jednotlivé grafické prvky tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete příkaz menu Rozložit. použití příkazu "rozložit"
chat support