Import z formátů DWG a DXF jako rastrová grafika

Postup:

  1. Vyvolejte příkaz Vložit - AutoCAD. Vyberte volbu Rastrová grafika. Objeví se dialogové okno. Tlačítkem otevřít otevřete dokument DXF nebo DWG. Proběhne konverze dokumentu, která trvá několik vteřin a zobrazí se náhled dokumentu.
  2. Dokument vložte do výkresu pomocí tlačítka vložit.

    Pomocí tlačítka uložit můžete dokument uložit do formátu PNG, provést úpravy v libovolném grafickém programu a později vložit do výkresu pomocí příkazu Vložit - Obrázek

  3. Pomocí myši roztáhněte importovaný výkres na požadovanou velikost.