Souhrnné informace

Pro řádnou funkci popisových polí (PP) obsahuje každý dokument souhrnné informace. Souhrnné informace jsou v Nastavení programu - Dokument - Souhrnné informace. Je možné nadefinovat si vlastní libovolné hodnoty které jsou pak použity v PP které je vloženo do dokumentu.

Údaje, které jsou pro každou stránku výkresu jiné se zadávají v panelu Stránky.

Názvy položek nesmí neobsahovat mezeru. 

 

Podle normy EN ISO 7200 (červen 2008) by popisové pole mělo obsahovat tyto údaje:

název vysvětlení doporučený počet znaků povinné?
držitel práv jméno vlastníka dokumentu, název firmy nebo logo nespecifikováno ano
číslo dokumentu musí být jedinečné ve firmě vlastníka 16 ano
změna různé kombinace písmen a číslic pro označení verze (AA, AB, A1 atd.) 2 ne
datum datum uvolnění dokumentu k použití 10 ano
list číslo listu 4 ano
listů počet listů dokumentu celkem 4 ne
jazyk jazyk - kód podle normy ISO 639 4 ne
název název - neměl by obsahovat zkratky 25 ano
doplňující název   25 ne
oddělení název nebo kód organizační jednotky 10 ne
technický referent jméno osoby, znající technický obsah dokumentu 20 ne
přezkoušel jméno osoby, která dokument schválila 20 ano
kreslil jméno osoby, která dokument vytvořila nebo revidovala 20 ano
druh dokumentu účel dokumentu s ohledem na jeho obsah a provedení 30 ano
klíčová slova/zatřídění slova která jsou využívána při vyhledávání nespecifikováno ne
status např. návrh schváleno uvolněno zrušeno atd. 20 ne
strana strana 4 ne
stran počet stran 4 ne
formát např. A4 4 ne