Proměnné

Proměnné slouží k zobrazení proměnných informací v popisovém poli. Proměnné zapisujte ve tvaru {název-proměnné}. Program nahradí název proměnné její hodnotou.

Uživatelské proměnné

Hodnoty proměnných lze definovat pro celý dokument (F12 - Dokument - Proměnné) nebo pro jednotlivou stránku (v dialogovém okně Nastavení stránky záložka Proměnné).

Pokud je hodnota proměnné uvedena v obou případech (pro celý dokument a pro stránku), hodnota pro stránku má přednost.

Systémové proměnné

Systémové proměnné program vytváří automaticky

název význam
_path cesta výkresu
_file název souboru výkresu

Proměnné pro každou stránku zvlášť:

název význam poznámka
_po pořadové číslo stránky page ordinary number
_pc celkový počet stránek pages count
_pcs pořadové číslo stránky (vícestránkové sestavy: jeden list papíru = jedna stránka)
_pcsc celkový počet stránek (vícestránkové sestavy: jeden list papíru = jedna stránka)
_pa krátký název stránky page abbr.
_potb pořadové číslo stránky s popisovým polem  
_sc měřítko stránky scale
_du jednotka kótování dimension unit

Například může popisové pole obsahovat údaj List: {_po}/{_pc} který se ve výkresu zobrazí například jako List: 3/10

Některé proměnné se správně zobrazují pouze v náhledu před tiskem a v tisku.